Guidelines / उमेदवारांना सामान्य सूचना
तांत्रिक कर्मचारी श्रेणी - ६ ( पूर्वीचे पदनाम तंत्रज्ञ श्रेणी - ४) च्या परीक्षेबाबत
Note:- महापारेषण कंपनीत तांत्रिक कर्मचारी श्रेणी - ६ ( पूर्वीचे पदनाम - तंत्रज्ञ श्रेणी - ४) या पदाची लेखी परीक्षा (Online Exam) दिनांक. १७.०२.२०१८ रोजी स. १० ते १२ या वेळेत घेण्यात येणार आहे.
Note : प्रवेश पत्रा शिवाय परीक्षेला बसता येणार नाही याची नोंद घ्यावी.
Mock Test Link
दिलेली प्रश्न पत्रिका हि फक्त सरावासाठी आहे. वास्तविक परीक्षेची प्रश्न पत्रिका वेगळी असेल.
* तांत्रिक कर्मचारी श्रेणी - ६ ( पूर्वीचे पदनाम तंत्रज्ञ श्रेणी - ४) प्रकल्प ग्रस्तांकरिता जाहिरात क्र. ४/२०१७, परिमंडळ निहाय जाहिरात खालीलप्रमाणे आहे
*
* Aurangabad / औरंगाबाद
* Amravati / अमरावती
* Kalwa / कळवा
* Karad / कराड
* Nagpur / नागपूर
* Nashik / नाशिक
* Pune / पुणे
* Vashi / वाशी
For any Technical queries contact on

022-42040240 / 188 (HelpDesk Support Timing: Monday to Saturday 9:00 AM to 6:00 PM)

recruitment_helpdesk@mahatransco.in

Contact Details Contact Details

022-42040240 / 188

recruitment_helpdesk@mahatransco.in